Skip to main content Skip to footer site map

IMPORTANT: COVID-19 Update and Policy.  LEARN MORE

show background
show background
  • Park Regis Cocobay Lobby

Về chúng tôi

Park Regis Cocobay là một phần của StayWell Holdings, một trong những tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương, StayWell Holdings cùng với các đối tác chiến lược và công ty mẹ Prince Hotels Inc., cung cấp danh mục tài sản đa dạng trên toàn mạng lưới gồm 122 khách sạn trên toàn thế giới.

Cùng với các đối tác chiến lược, Prince Hotels và StayWell vận hành một mạng lưới kết hợp gồm hơn 122 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, 31 sân golf và 10 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, nằm ở 66 thành phố, trên 16 quốc gia. Các đối tác chiến lược là Tập đoàn khách sạn Manhatton tại Trung Quốc (19 khách sạn), Tập đoàn Cristal ở Trung Đông (13 khách sạn) và FiveWays Hospitality tại Vương quốc Anh (4 khách sạn).