Skip to main content Skip to footer site map

IMPORTANT: COVID-19 Update and Policy.  LEARN MORE

show background
show background
  • Park Regis Cocobay Lobby

Giải thưởng

Sắp tới!

Park Regis Cocobay sẽ sớm góp mặt trong chương trình khách hàng thân thiết của StayWell, nơi bạn có thể đổi và tích điểm trên toàn hệ thống khách sạn của Park Regis và Leisure Inn. Chương trình StayWell Rewards hoàn toàn MIỄN PHÍ tham gia, cung cấp các ưu đãi độc quyền và gộp điểm gia đình.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm và đăng ký MIỄN PHÍ.