Skip to main content Skip to footer site map

IMPORTANT: COVID-19 Update and Policy.  LEARN MORE

show background
show background
  • Park Regis Cocobay Lobby

Cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi không có bất kỳ vị trí tuyển dụng nào tại thời điểm này.

Nếu bạn muốn liên hệ về các cơ hội việc làm trong tương lai, vui lòng chia sẻ CV của bạn đến địa chỉ info@parkregishotels.com